Veelgestelde vragen

Hieronder tref je de antwoorden op veelgestelde vragen aan.

Hoe verloopt de procedure?

Zoals het er nu naar uitziet wordt het bestemmingsplan maart 2020 ter visie gelegd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen dan gedurende 6 weken reageren. Daarna worden deze reacties verwerkt. Begin juni neemt het college een besluit over dit plan. Begin juli wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd wordt een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aangevraagd. Ook daarop kunnen omwonenden en belanghebbenden reageren. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw eind 2021 starten.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het plan?

Het plan bestaat uit circa 710 appartementen, waarvan 30% bestemd voor sociale huur (maximaal € 720,42 per maand) en 20% middendure appartementen (maximaal € 971,- per maand) en 50% van de appartementen voor de vrije sector. Mogelijk dat van de vrije huurappartementen er ca. 40 in verkoop worden gebracht. Als dit het geval is zal de verkoop pas over enkele jaren van start gaan.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Dit plan is nog in de ontwikkelingsfase. De eerste woningen worden opgeleverd over ca. drie jaar. Tegen die tijd wordt bekend gemaakt hoe de verhuur zal verlopen. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u automatisch bericht.

Wat gebeurt er met de bestaande woonboten?

De bestaande woonboten in het water achter de huidige loods van Houthandel Bentvelzen & Jacobs zullen worden verplaats naar een plek elders in Zaandam. Vier boten blijven op deze locatie liggen.

Zorgt het nieuwe plan voor extra schaduw op mijn woning?

Voor enkele woningen en woonboten zal, afhankelijk van het seizoen, extra schaduw merkbaar zijn.

Komt er ook ruimte voor bedrijven in het plan?

Op de hoek van de nieuwe haven en het bestaande water, naast de nieuw aan te leggen brug, komt horeca, waar ook bezoekers met kleine bootjes aan kunnen meren. Onder de toren komt een bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld horeca, een uitzendbureau of een tandartsenpraktijk.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

In het plan komen ongeveer 415 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Deze worden overdekt, zodat ze niet zichtbaar zullen zijn. Voor de nieuwe bewoners worden geen vergunningen afgegeven voor parkeren op straat. Dit komt doordat de locatie dicht bij het station ligt en de woningen voor doelgroepen worden gebouwd die over het algemeen een lager autobezit hebben. Er zijn daarom voldoende parkeerplaatsen voor het gebied.

Kan de bestaande school OBS De Dijk in de Russische Buurt de toeloop van het aantal leerlingen wel aan?

De toevoeging van het aantal woningen is met de schoolbesturen besproken. In dat gesprek in geconcludeerd dat er, in combinatie met de leerlingenprognose op de bestaande scholen voldoende ruimte is om deze toename op te vangen.

Wat voor verkeer gaat er straks over de nieuwe brug naar de Tsjechovstraat?

De brug is net als de nieuwe wegen in het plan alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Door de brug kunnen de nieuwe bewoners straks via meerdere routes per fiets of lopend naar het centrum.

Komen er ook speelplekken voor kinderen in het plan?

Op verschillende plekken worden speelvoorzieningen aangebracht.

Wordt er ook aandacht besteed aan de doorstroming van verkeer bij de aansluiting met de Provinciale weg?

Op basis van een verkeersstudie wordt de aansluiting met de provinciale weg aangepast.

Project Houthavenkade is een initiatief van