Landingspagina

Aan deze en andere afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

In ontwikkeling:

Houthavenkade Zaandam

Nieuwe wijk met ongeveer 700 woningen die verhuurd gaan worden in de sociale huur, middenhuur en vrije sector. Ook komt er een passantenhaven voor kleine bootjes in combinatie met horeca.

Bekijk hier de volledige presentatie.

Globale planning

Ontwerp Bestemmingsplan

Augustus 2019 Afronden bestemmingsplan
September 2019 Ter visie legging
Oktober 2019 Einde ter visie legging
Oktober 2019 Behandeling zienswijzen
November 2019 Besluit college
December 2019 Vaststelling in de gemeenteraad

.

Omgevingsaanvraag Blok A+B

December 2019 Indienen omgevingsaanvraag Blok A+B
Jan-februari 2020 Toetsing gemeente
Eind februari 2020 Besluit B&W vergunningverlening
Begin maart 2020 Ter visie legging
Medio april 2020 Einde ter visie legging
Eind april 2020 Behandelen bezwaren

.

Omgevingsaanvraag Blok C+D

Februari 2020 Indienen omgevingsaanvraag Blok C+D
Maart-april 2020 Toetsing gemeente
Eind april 2020 Besluit B&W vergunningverlening
Begin mei 2020 Ter visie legging
Medio juni 2020 Einde ter visie legging
Eind juni 2020 Behandelen bezwaren
Start bouw 2020
Oplevering woningen 2022-2025

Veel gestelde vragen

Hoe verloopt de procedure?

Zoals het er nu naar uitziet wordt het bestemmingsplan eind april 2019 ter visie gelegd. Omwonenden en belanghebbenden kunnen dan tot begin juni reageren. Daarna worden deze reacties verwerkt. Medio juli neemt het college een besluit over dit plan. Eind september wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd wordt een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aangevraagd. Ook daarop kunnen omwonenden en belanghebbenden reageren. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw eind 2020 starten.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

In het plan komen ongeveer 440 parkeerplaatsen voor bewoners. Deze worden overdekt, zodat ze niet zichtbaar zullen zijn. Voor de nieuwe bewoners worden geen vergunningen afgegeven voor parkeren op straat. Dit komt doordat de locatie dicht bij het station ligt en de woningen voor doelgroepen worden gebouwd die over het algemeen een lager autobezit hebben. Er zijn daarom voldoende parkeerplaatsen voor het gebied.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het plan?

Het plan bestaat uit circa 700 huurwoningen. Daarvan is 30% bestemd voor sociale huur (maximaal € 720 per maand), 20% middendure woningen (maximaal € 971 per maand) en 50% van de woningen voor de vrije sector.

Komen er ook koopwoningen?

Op dit moment omvat het plan alleen huurwoningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Dit plan is nog in de ontwikkelingsfase. De eerste woningen worden opgeleverd over twee tot drie jaar. Tegen die tijd wordt bekend gemaakt hoe de verhuur zal verlopen. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u automatisch bericht.

Kan de bestaande school OBS De Dijk in de Russische Buurt de toeloop van het aantal leerlingen wel aan?

De toevoeging van het aantal woningen is met de schoolbesturen besproken. In dat gesprek in geconcludeerd dat er, in combinatie met de leerlingenprognose op de bestaande scholen voldoende ruimte is om deze toename op te vangen.

Wat gebeurt er met de bestaande woonboten?

Er is een voorkeur om de bestaande woonboten in het water achter de huidige loods van Houthandel Bentvelzen & Jacobs te verplaatsen naar een plek elders in Zaandam. Dat is echter nog niet geregeld. Mogelijk dat enkele boten op deze locatie blijven.

Wat voor verkeer gaat er straks over de nieuwe brug naar de Tsjechovstraat?

De brug is net als de nieuwe wegen in het plan alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Door de brug kunnen de nieuwe bewoners straks via meerdere routes per fiets of lopend naar het centrum.

Zorgt het nieuwe plan voor extra schaduw op mijn woning?

Voor enkele woningen en woonboten zal, afhankelijk van het seizoen, extra schaduw merkbaar zijn.

Komen er ook speelplekken voor kinderen in het plan?

Op verschillende plekken worden speelvoorzieningen aangebracht.

Komt er ook ruimte voor bedrijven in het plan?

Op de hoek van de nieuwe haven en het bestaande water, naast de nieuw aan te leggen brug, komt horeca, waar ook bezoekers met kleine bootjes aan kunnen meren. Onder de toren komt een bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld horeca, een uitzendbureau of een tandartsenpraktijk.

Wordt er ook aandacht besteed aan de doorstroming van verkeer bij de aansluiting met de Provinciale weg?

Op basis van een verkeersstudie wordt de aansluiting met de provinciale weg aangepast.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Waarom bent u geïnteresseerd in dit project?


Mijn voorkeur gaat uit naar:


Mijn voorkeur gaat uit naar een appartement van:


Door het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen voor verzending van informatie over dit project.